Terapija laserom

Terapija laserom (low level)

Terapija laserima male snage je izuzetno uspešan tip fizioterapije, sa odlično dokumentovanim rezultatima u lečenju mišića, vezivnih tkiva i kože. Tokom protekle decenije učinak i fokus medicinskih lasera su znatno napredovali, a ovaj tip terapije poznat je kao LLLT (low level laser therapy). Terapija laserom je potpuno neinvazivna, jer ne dolazi do oštećenja tkiva.

Laser je u medicini nezamenljiv u većini njenih grana kao sto su: hirurgija, fizikalna medicina, traumatologija, dermatologija, kozmetika…

 

Dejstvo lasera u fizikalnoj terapiji

 • Regeneracija tkiva
 • Stimulacija mikrocirkulacije
 • Povećanje bioenergetskog metabolizma
 • Efekat protiv bola
 • Efekat protiv upale
 • Efekat protiv otoka

Lasersko zračenje se može primeniti

 • tačkasto na bolna mesta, skenirajućom tehnikom
 • refleksno, delovanjem na refleksne zone, Valeove tačke kao i akupunkturne tačke (laseropunktura)

Doza laserskog zračenja određuje se na osnovu izbora emisione sonde, trajanja procedure i serije.

 

Terapija laserom se može primeniti kod sledećih indikacija

 • degenerativni zglobni i vanzglobni reumatizam
 • stanja posle povrede,
 • usporeno zarastanje rana
 • ožiljci, keloidi
 • kožna oboljenja, ginekološka, urološka
 • sva oboljenja i stanja za koja se preporučuje akupunktura