Magnetoterapija

Fizikalna terapija uz korišćenje magneta je veoma efikasna kada se koristi u cilju smanjivanja bola i povećanju pokretljivosti. Magnetna terapija može se obavljati na višim frekvencijama, do 800Hz, u veoma kratkim pulsevima i sa dužim pauzama, kako bi se stvorio dijatermijski efekat, odnosno kako bi efekat na tkivo bio postignut lokalnim zagrevanjem koje magnetno polje stvara. Frekvencije od 100Hz do 200Hz koriste se za akutne bolesti, a više frekvencije za hronična stanja. Magnetna terapija na niskim frekvencijama, do 50Hz, utiče direktno na ćelijski metabolizam, tako što ubrzava proizvodnju ATP-a, podiže iskorićenost kiseonika i na taj način pomaže proces lečenja.

 

Terapija magnetima koja podrazumeva oscilirajuća magnetna polja koristi se za mnoga stanja, uključujući povrede lokomotornog sistema, neuralgije, artritis, a pospešuje i zarastanje rana. Uspešnost magnetoterapije dokazana je u brojnim naučnim istraživanjima. Jedno istraživanje na 176 pacijenata obolelih od osteoartritisa pokazalo je da je 46% izrazito pozitivno reagovalo na terapiju magnetima. Kao i druge fizioterapije u kojima se koristi struja, ne prepisuje se pacijentima koji nose pesmejker, niti trudnicama.