MANUELNE TERAPIJE

Vrhunski stručnjaci koriste najnovije uređaje ali prvo koriste svoje ruke

Koliko god tehnologija napredovala, mnoge terapeutske tehnike aparati ne mogu da repliciraju. Iskusan terapet iz svakog dodira i svakog pokreta dobija potrebnu informaciju, a kada se tome doda razgovor sa pacijentom, jasno je zašto lični pristup u mnogim situacijama daje bolje rezultate od tretmana aparatima za fizikalnu terapiju.