Magneto-transdukciona terapija

Magnetotransdukciona terapija pripada grupi ekstrakorporalnih (bez kontakta sa telom) terapija koje ne stvaraju osetne nadržaje, odnosno koriste energije i sile koje deluju na tkivo ali ne izazivaju nadržaje na površini kože ili na drugim tkivima. Magnetotransdukciona terapija (skraćeno EMIT) koristi magnetno polje velike snage i visokog nivoa oscilacija, koje deluje na tkiva, ćelije i delove ćelija koji imaju bitna bioelektrična svojstva, kao što je membrana ćelija. Cilj terapije je buđenje prirodnih procesa zaceljivanja stumulacijom na ciljanim mestima, na čak 18cm dubine, što u praksi znači bilo gde na telu, a efekat terapije je najjači na prvih 5-7 cm dubine, gde je i lociran izvor većina bolova i smetnji koje tretira fizikalna medicina.

Magnetotransdukciona terapija obavlja se korišćenjem MAGNETOLITH uređaja nemačkog proizvođača STORZ MEDICAL, kompanije čiji se uređaji za terapiju udarnim talasima takođe takođe koriste u Unique centru, i koji su takođe beskontaktni. Pacijent ne oseća nikakvu nelagodnost prilikom terapija, a sam oblik aktivnog dela uređaja pogoduje primeni u predelu leđa, kolenima, ramena ili bilo kom drugom delu tela.

EMIT terapija pogodna je za tretiranje oboljenja i smetnji skeletno-muskulatornog sistema, kao što s bol u donjem delu leđa, artritis i inflamacije mišiča i tetiva. Takođe se može koristiti za tretiranje degenerativnih oboljenja zglobva, osteoartritisa kolena, kuka, ruku i ramena, za spondilozu, tretman bola (posebno u leđima), kao i za ubrzanje oporavka od sportskih povreda.