Manuelni tretman

Manuelni tretman predstavlja kombinaciju širokog spektra tehnika koje su u prvoj fazi usmerene na otkrivanje bolne tačke, prirode bola, okidača kada se bol javlja i načina na koji bolno mesto reaguje, kako bi se u drugoj fazi manuelnim tehnikama uticalo na smanjenje bola i ubrzanje oporvaka bolne tačke. Cilj je što više lokalizovati bol, kako bi se pronašao nerv ili mišić koji izaziva bol u celom ekstremitetu ili drugom delu tela i kako bi se zatim radilo na toj tačci.

 

Kako bi ste došlo do ovog cilja potrebno je funkcionalno ispitivanje zahvaćene strukture ili zgloba, jer kada se odredi spektar pokreta koji su mogući bez bola, spektar ograničenih pokreta i spektar bolnih ili onemogućenih pokreta, dobija se tačna slika stanja pacijenta. Prilikom manuelnog tretmana ne koriste se dodatni instrumenti ili invazivne tehnike. Terapeut postepeno pokušava da vrati obim pokreta pasivnim mobilisanjem pacijenta, i, koristeći različite zahvate, postiže se opuštanje strukture, poboljšanje cirkulacije, kao i smanjenje adhezivnih blokada.

Manuelni tretman koristi se u dijagnostičkoj fazi i kao glavna terapija za veliki broj hroničnih stanja, kao što su ukočenost ili bol u leđima ili ramenu. Takođe se veoma dobro kombinuje sa elektroterapijom, terapijom ultrazvukom i drugim fizioterapijama.