Osteopatija

Osteopatski tretmani predstavjlaju najviši domet savremene manuelne fizioterapije. Osteopatija je zbir tehnika lečenja koje u većini zemalja obavljaju isključivo lekari, po čemu se razlikuje od kiropraktike, koju obavljaju osobe koje najčešće nemaju visoko medicinsko obrazovanje. Osteopatija se bazira na uverenju da veliki broj zdravstvenih problema nastaje kao posledica ograničene funkcije mišićno-skeletnog sistema, odnosno da se manipulativnim pokretima može ne samo otkloniti bol, već i pokrenuti interni telesni mehanizmi lečenja. Osteopatija poseduje mnogo sličnog sa medicinskim masažama, pri čemu ide korak dalje, jer teži da reši određene probleme, a ne samo da ubrza prirodni oporavak i smanji bol. Osteopatski tretmani uvek dovode do bolje prokrvljenosti i veće iskorišćenosti kiseonika u tkivima koja se tretiraju, a naučno je dokazano i da se u mnogim slučajevima osteopatskim tretmanima mogu lečiti ozbiljni zdravstveni problemi, kao što su disfunkcije kuka, artiritis, hroničan bol u vratu i donjem delu leđe, bolovi u ramenu i laktu, kao i veliki broj sportskih povreda.

Osteopatija je jedna od holističkih pristupa zdravlju čoveka, jer tretira pacijenta kao celinu tela i psihe, a zdravstvene probleme kao posledice različitih disbalansa u psihičkom i telesnom biću, a ne samo kao posledicu neadekvatnog funkcionisanja jednog organa ili tkiva. Tretmani su kreirani tako da budu prijatni, za razliku od kiropraktike. Interesatno je da osteopatija konstantno evoluira, tako da osteopate nove škole, poput stručnjaka Unique centra, koriste isključivo metode koje su se zaista pokazale efikasne, i to u kombinaciji sa drugim vrstama terapije, i ne bave se pseudo-naučnim metodama, kao što je CST. Na zapadu, gde je osteopatija konačno osvojila svoje zasluženo mestu u arsenalu medicinskih tehnika, osteopate su najčešće lekari popust lekara opšte prakse, fizijatara ili pedijatara, koji svoja znanja i veštine iz klasične medicine dopunjuju osteopatskim tehnikama.

U Unique centru osteopatski tretmani često su prvi korak pri radu sa pacijentima, jer osteopatski tretmani najbrže pokazuju koji je obim disfunkcije i kako pacijent reaguje na spoljne uticaje. Veoma često osteopatski tretmani su dovoljni za rešenje problema, bez potrebe da se uključuju tehnike koje koriste zvuk, struju, magnete ili laser, posebno kada je reč o bolovima u vratu, leđima i zglobovima.