Schroth metoda

Skolioza je jedan od ozbiljnih poremećaja u razvoju kičmenog stuba među decom i tinejdžerima, ne toliko jer se teško leči, jer postoje brojne metode lečenja, već zbog toga što se često veoma kasno primećuje, kada je lečenje već teže. Kod pacijenata sa skoliozom kičmeni stub se krivi u stranu, a često je krivljenje kičme u stranu propraćemo i rotacijom kičmenih pršljenova, što predstavjla dodatni problem. Tipični simptomi su ramena i kukovi na neravnomernoj visini, jedna lopatica izbačenija od druge ili jedna polovina grudnog koša izbačenija od druge. Interesantno je da uzroci skolioze nisu poznati, odnosno da roditelji ne treba da krive fizičku neaktivnost i druge navike deteta za ovaj problem, već da se skoncentrišu na vežbe koje dete treda da radi nakon dobijanja dijagnoze. Uz redovne vežbe, skolioza se može otkloniti, a jedna od najboljih metoda za lečenje skolioze vežbama je Schroth (Šrot) metoda.

Schroth metoda je u prednosti u odnosu na neke od klasičnih vežbi koje se primenjuju u fizikalnoj terapiji upravo jer postepeno ispravlja rotaciju pršljenova i prateću kifozu (krivljenje kičme unapred) koja se javlja kao sekundarna komplikacija skolioze. Dok klasične vežbe ispravljaju kičmu jačanjem muskulature, Schroth uključuje i stalno obraćanje pažnje na položaj tela, kako bi svaki trenutak tokom dana praktično bio vežba. Same vežbe nisu univerzalne, već se kreiraju posebno za svako dete i konkretan problem tog deteta. Uključene su vežbe pred ogledalom, vežbe disanja i balansa, kako dete ne bi kompenzovalo problem koji ima zbog krivljenja kičme nepravilnim disanjem i nepravilnim položajima tela. Prve sesije sa terapeutom obavljaju se u ordinaciji, a zatim dete, uz nadgledanje roditelja, nastavlja samostalno da radi vežbe, uz povremene kontrole u ordinaciji.