Shockwave terapija

Shockwave terapija je jedan od stubova savremene fizioterapije, jer ova tehnika omogućava najdublji neinvazivni pristup tkivima koja su zahvaćena oboljenjima i procesima. Shockwave terapija stekla je ugled kao tehnika za razbijanje kamena u bubregu i drugih kalcifikata, a danas znamo da pruža odlične efekte i u brojnim drugim situacijama kada je neophodno delovati na ciljanu tačku duboko ispod kože.

Shock wave ili udradni talas je front sile koji se kreće brže od brzine kretanja zvuka u mediju kroz koji putuje (tečnost, vazduh). Udarni talas iz uređaja za shockwave terapiju prenosi visoku energiju u izuzetno kratkom vremenu do bilo kog ciljanog tkiva, sa ciljem da rasformira naslage koje su nastale kao posledica nekog procesa, ili da stimuliše tkivo, kako bi se ubrzala regeneracije kostiju, mišića i mekih tkiva.

Ovaj tip terapije može značajno da ubrza formiranje novih krvnih sudova, što je jedan od najboljih načina za siguran početak obnove tkiva. Veća prokrvljenost znači i više kiseonika na problematičnom mestu, što ubrzava zalečenje kostiju, mišića i mekih tkiva. Shockwave terapije veoma je efikasna i kod hroničnih upala. Kada telo prestane da reaguje na hronični upalni proces, shockwave terapija može uspešno da pokrene telesne mehanizme za eleminaciju upala koji ne funkcionišu u nekoj regiji.

Prilikom nagomilavanja kalcijuma na ligamentima, što može biti posledica povreda, shockwave terapija uspešno razbija kalcijum koji je u procesu zgrušnjavaja na jedinice koje su dovoljno male da ih telo može samo izbaciti. Još jedna česta upotreba shockwave terapije je u elimiinaciju hroničnog bola u nekim tačkama. Naravno, izvor bola mora biti određen, jer se ne može delovati samo na simptome, ali kao sastavni deo drugih terapija, shockwave terapija je često nezaobilazna kao tehnika koja će umanjit bol i omogućiti efikasniju primenu drugih metoda.

Uređaji koji se koriste u Shockwave terapiji:

STORZ MASTERPULS MP200 ULTRA

Uz uređaj STORZ MASTERPULS MP200 ULTRA iskusan fizioterapeut može uspešno da tretira preko 20 čestih stanja, uključujući tendinitis (zapaljenje ligamenata), fasciitis (zapaljenje mekih tkiva – fascija), kao i brojne druge procese, najčešće na kolenima, stopalima, laktovima i ramenima. Za razliku od drugih uređaja za shockwave terapiju, nije potrebno da uređaj bude snažno pritisnut uz tkivo, što značajno doprinosi komfroru pacijenta. Zahvaljujući “skin touch” senzoru, terapeut može da tempira okidanje u momentu i na mestu dodira, što značajno podiže efikasnost.

Terapeutima su takođe na raposlaganju najrazličitiji transmiteri (nastavci), koji usmeravaju udarne talase na željene načine, tako da je daleko lakše prilagoditi terapiju pacijentu i stanju koje se tretira. Uređaj poseduje izuzetan softver, koji omogućava praćenje napretka i pamti podešavanja za svakog pacijenta, što je još jedna inovacija u službi bržeg izlečenja. Sa posebnim dodacima, uređaj se može koristiti i za vakuumsku terapiju, kao i za vibroterapiju.