Vežbe za jačanje muskulature

Kineziterapija predstavlja jedan od najvažnijih oblika medicinske rehabilitacije, kojim se uspostavlja optimalno funkcionisanje mišića (jača muskulatura), povećava pokretljivost i utiče na dodatnu stabilnost zglobova. Vežbe za jačanje muskulature pomažu pri uspostavljanju bolje svakodnevno pokretljivosti, utiču na opšte fizičko stanje i efikasne su u usporavaju osteoporoze.

Vežbe za jačanje muskulature putem kineziterapije imaju isti cilj kao i vežbe koje izvodi zdrava osoba (sport i rekreacija), a kineziterapija koristi se kada momentalno pacijent ne može lako ili potpuno da koristi određene mišiće, te ih je potrebno ojačati kako bi pacijent mogao sam nastaviti da ih jača. Iz tog razloga, vežbe za jačanje muskulature neizostavan su deo rehabilitacionih terapija, na primer posle bolesti ili težih povreda. Kako mišići odlično reaguju na stimulaciju čak i u dubokoj starosti, vežbe za jačanje muskulature preporučuju se pacijentima svih starosnih dobi.

Vežbe za jačanje muskulature mogu biti aktivne ili pasivne. Aktivne vežbe za jačanje muskulature su najvažniji deo kineziterapije i rezultat su voljne mišićne aktivnosti. One podrazumevaju samostalnu kontrakciju mišića, a pacijent može da vrši pun obim pokreta. Ukoliko pacijent ne može da pokrene mišiće (u potpunosti ili delimično) i terapeut mu pomaže da obavi pun pokret, kako bi se sprečile kontrakture zglobova ali i pri rehabilitaciji nakon operacija, koriste se pasivne vežbe. Pacijentima koji boluju od zapaljenskih reumatskih oboljenja (artritis) ne preporučuju se pasivne vežbe.