Brahijalna neuralgija

Bolovi u vratu i duž ruke

Brahijalna neuralgija ili neuralgija brahijalnog nerva se manifestuje kao jak bol u vratu i duž ruke. Brahijalni pleksus predstavlja grupu nerava koji šalju impulse iz kičme ka regijama vrata, ruke i šake, a pojava bolova se može negativno odraziti na celokupno zdravlje pacijenta.

Napominje se da ovaj zdravstveni problem nastaje iz više razloga, a zavisno od toga šta je uticalo na pojavu upale, javljaju se simptomi i određuje tok lečenja. Brahijalna neuralgija se može javiti zbog dugog boravka na hladnom, ali i usled oštrih promena temperature. Dodatno, povrede na radu, povreda ramena, tumor, ali i različite infekcije mogu biti uzročnici ovog oboljenja.

Pacijenti se žale na jak bol u unutrašnjem delu ramena i podlaktici. Često su oštećene i fine motoričke sposobnosti, a osoba ne može držati sitne predmete, tonus mišića opada, a tokom vremena se ne mogu saviti prsti u šaku. Kada je zahvaćen donji deo brahijalnog nerva javlja se bol u regiji ramena, pacijent ne može da pomera ruku, a može doći i do paralize mišića u ramenom delu. Ruka se otežano savija u laktu, a pacijent ne može da ispravi ramena.

Nakon pregleda kod odgovarajuće specijaliste, potrebna je i dijagnostika, magnetna rezonanca i elektromioneurografija kojom se ispituje u kojoj meri se sprovodi električni impuls duž oštećenog nervnog vlakna.

Lečenje uključuje fizikalnu terapiju, kinezi terapiju i masažu. Poželjno je unositi i povećanu količinu vitamina iz B grupe.