Lezije meniskusa

Oštećenje meniskusa

Sport, nezgode ili određeni nekontrolisani pokreti dovode do povrede meniskusa. Zglob kolena ima dva polumesečasta diska od vlaknaste hrskavice, spoljašnji i unutrašnji meniskus, koji se nalaze između cevanice i bedrene kosti. Funkcija meniskusa je da pomenute dve kosti, čije površine su različito oblikovane, skladno funkcionišu. Od meniskusa se očekuje da uvećaju površinu zgloba kolena, ali i da apsorbuju opterećenje, što obezbeđuje da se adekvatnno rasporedi težina po zglobu. Ukoliko dođe do oštećenja meniskusa, mogu nastati problemi vezani za njihovu funkciju u raspodeli opterećenja, ali i stabilizovanju i apsorbovanju udara.

Do lezija meniskusa dolazi često kod sportista, ali i zbog nezgoda ili nekontrolisanih pokreta. Tu se pre svega misli na brzo okretanje ili neočekivano zaustavljanje, koji se smatraju naglim pokretima. Kao rezultat dolazi do uklještenja i prsnuća meniskusa, različitog intenziteta, jer se koleno okrenulo u suprotnom smeru. Oštećenje meniskusa je često i usled degenerativnih promena meniskusa kod starijih ljudi, oni postaju i krti uz pojavu naprslina, kako osoba stari. U tom slučaju dolazi do kidanja meniskusa, čak i kada se radi o svakodnevnih pokreta. Ali, postoje i određene kategorije mlađih ljudi kod kojih se javljaju degenerativne promene u tkivu meniskusa. Tu su uključeni oni koji se izlažu prevelikom naporu, ali i osobe koje imaju višak kilograma, ili se bave takmičarskim sportovima i naprežu koristeći samo jednu stranu, kao i oni kod kojih je nesvakidašnji položaj obe noge.

Oštećenje meniskusa je izuzetno česta povreda do koje dolazi zbog delovanja sila uvrtanja, savijanja, istezanja, odmicanja ili pritiska. Pacijenti navode da je do lezije meniskusa došlo zbog “proklizavanja” noge, uvrtanju kolena u toku pada u trku ili doskoku, ali i zbog različitih izenadnih i snažnih rotacija.

Oštećenje meniskusa može biti u vidu longitudinalne (najčešće kod mlađih ljudi i sportista), horizontalne (često kod starijih osoba), kose ili radijalne pukotine (javljaju se retko), ukoliko je nastala samo jedna povreda. Ali, može doći i do kombinovanih povreda. Pacijenti se, osim bola i otoka, žale na povremenu nestabilnost u kolenu, ali i na ograničenost pokreta i na hroničnu blokadu pokreta u trajanju od nekoliko minuta. Može se desiti da se nakon redovnog stanja, oseti nestabilnost unutar kolena, ali se ona razlikuje od nestabilnosti koja nastaje usled lezije ligamenata kolena.

Pri uspostavljanju dijagnoze lekar obavlja fizikalni pregled, u koji su uključeni brojni testovi, ultrazvučni pregled, magnetnu rezonancu, ali i artroskopiju.

Lečenje lezije meniskusa je operativno, a primenjuje se artroskopija pri kojoj se koriste manji hirurški instrumenti koji se uvode u zglob kroz jedan ili više dodatnih rezova. Prednost ove metode je što je manje invazivna i nanosi manju štetu vezivnom tkivu, a omogućava bolju vidljivost unutrašnjeg zgloba. Vreme oporavka nakon intervencije je kraće. Obavezna je i fizikalna terapija čiji program se utvrđuje za svakog pacijenta i omogućava uspešan povratak redovnim aktivnostima, uključujući i sportske, u preko 95% slučajeva.