Luxatio art. sternoclavicularis

Iščašenje/dislokacija zgloba sternuma i klavikule

Iščašenje sternoklavikularnog zgloba (lat. Luxatio art. sternoclavicularis) nastaje usled dejstva sile na spoljnu stranu ramena ili duž abdukovane nadlaktice, tako da se javlja iščašenje grudne kosti (sternuma) i ključne kosti (klavikule). Do ovog zdravstvenog problema dolazi prilikom delovanja mehaničkih sila na zglob sternuma i klavikule, koje može biti udarac ili pad.

Pacijent se žali na intenzivan bol, uz prisustvo deformiteta zgloba. Pri dodiru javlja se bol. U slučaju zadnjih iščašenja nastaje pritisak na jednjak, krvne sudove iza grudne kosti i dušnik. Lekar postavlja dijagnozu pregledom i na osnovu rendgenskog snimka u kosim projekcijama i anteroposteriornoj projekciji.

U toku lečenja se pored repozicije vrši i imobilizacija zavojem u obliku broja osam. Ipak, kada nije moguća zatvorena repozicija, neophodna je hirurška repozicija. U slučaju kompresije dušnika, jednjaka i velikih krvnih sudova iza grudne kosti, obavezna je hitna hirurška intervencija.