Povrede labruma

SLAP lezija

SLAP lezija je jedna od čestih povreda ramena. Naziv SLAP je akronim engleskog naziva povrede (Superior Labrum from Anterior to Posterior), a radi se o povredi prednjeg gornjeg dela čaure koja okružuje zglob. Nastaje zbog naglog povlačenja čaure silom koja je veća od njenog kapaciteta rastegljivosti, tako da dolazi do pucanja. Istovremeno se javlja i oštećenje tetive bicepsa, tako da se povreda labruma često povezuje i razmatra vezano za povredu bicepsa.  Do SLAP lezije dolazi usled pada na rame, čestim ponavljanjem određenih pokreta koji opterećuju tetivu bicepsa, ali i kod naglog povlačenja ruke savijanjem u laktu. Sportisti koji se bave bacačkim disciplinama, poput bacanja koplja, u najvećoj su opasnosti od ove povrede.

Pacijenti se žale na bol i škripanje u ramenu, ali i na otežano obavljanje pokreta.

Lekari pri utvrđivanju povrede koriste magnetnu rezonancu, a ne rendgensko snimanje jer ono pokazuje samo koštane strukture, dok se SLAP lezija odnosi na povredu mekog tkiva. Magnetna rezonanca, ipak, ne može da utvrdi tačan tip povrede. Artroskopija je najpouzdanija metoda za lečenje povrede labruma koja prepoznaje tačan tip povrede i utiče na ishod daljeg toka lečenja.

Proces oporavka je individualan i zavisi od težine povrede. Šest nedelja je potrebno nošenje steznika kako bi se ono stabilizovalo u položaju neophodnom za saniranje povrede. Nakon toga, neophodna je fizikalna terapija koja je intenzivan i ima za cilj povratak snage ramena i obima pokreta. Do potpunog oporavka i povratka sportskim aktivnostima mora da prođe 3-4 meseca.