Ruptura mišića zadnje lože i lista

Pucanje mišićnih vlakana

Ruptura mišića zadnje lože i lista je jedan od problema sa mišićima donjih ekstremiteta koja podrazumeva delimični ili potpuni prekid tj. pucanje mišićnih vlakana. Reč je o jednoj od najčešćih povreda koja nastaje usled delovanja spoljašnje mehaničke sile čija jačina je značajno veća od jačine i elastičnosti mišićnih vlakana. Do rupture mišića zadnje lože i lista dolazi kada su u pitanju pokreti koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine vežbača, tzv. eksplozivni pokreti. Sportisti kada naglo doskoče, zaustave se ili naglo promene pravac kretanja često budu u opasnosti od ove vrste problema. Direktan udarac u mišić je takođe jedan od uzročnika pucanja mišićnih vlakana, a povreda se lokalizuje na mišićno-tetivnim prelazima.

Pacijenti se žale na oštar i probadajući bol, a kretanje je ograničeno i bolno. Moguće je čuti i neprijatan zvuk kada dođe do pucanja tj. cepanja mišića. U slučaju manjih ruptura, osoba može nastaviti sa sportskim aktivnostima, a bol se povećava u toku naredna 3-4 sata. Kada su u pitanju veće rupture, one se mogu uočiti kao blago udubljenje na nozi kada se ona dodirne, a bol je jak već nakon manje od sat vremena od povrede. Dodaju da je mišić znatno slabiji, a ne može se stegnuti, već je zategnut. Modrice i otok se javljaju na povređenom mestu jer je ruptura stvorila podliv.

Lekari dijagnostikuju rupture mišića zadnje lože i lista dodirivanjem bolnog mesta kako bi osetili da li postoji udubljenje. Nakon toga slede ultrazvučni pregled i primena magnetne rezonance, ukoliko je potrebna.

Terapija se vezuje za mirovanje, primenu analgetika i hladnih obloga. Fizikalna terapija i kineziterapija su od velikog značaja u procesu oporavka.U odnosu na stepen povrede, preporučuje se individualan tretman namenjen svakom pacijentu. Nastoji se da ostane što manji ožiljak na mišiću i da on bude u potpunosti funkcionalan. Takođe, u okviru fizikalne terapije primenjuju se i vežbe za jačanje mišića, radi se na poboljšanju obima pokreta i utiče se na vraćanje funkcionalnosti. Intenzitet vežbi se menja i povećava u odnosu na napredak pacijenta, ali nikada preko granice bola. Nakon terapije, pacijent se polako vraća svakodnevnim fizičkim aktivnostima. Sportistima je posebno važna rehabilitacija i prisustvo stručnog i iskusnog fizioterapeuta koji procenjuje kada je oporavak sproveden u potpunosti čime se izbegava mogućnost nastanka povreda u budućnosti.