Tendinitis (upala) tetive duge glave bicepsa

Tenditis predstavlja upalu tetive duge glave bicepsa. Dvoglavi mišić nadlaktice (musculus biceps brachii) se nalazi sa prednje strane i proteže se od ramena do lakta. Sastoji se iz dve glave – duge i kratke. Njegova uloga je u tome što omogućava savijanje ruke u zglobu lakta, podizanje ruke, ali i rotaciju podlaktice prema spoljnjoj strani.

Tendinitis bicepsa je uzrok bola i ograničenosti pokreta u ramenu do čega dolazi postepeno tokom vremena zbog oštećenja i trošenja tetive bicepsa. Ovaj zdravstveni problem utiče na sindrom prenaprezanja u ramenu, koji se odnosi na postepeni razvoj oštećenja u ramenu nakon učestalog ponavljanja jednoličnih pokreta. Ova povreda je česta u sportovima u kojima je primarna rotacija ruke i podizanje ruke iznad glave, kakav je slučaj sa plivanjem, odbojkom, tenisom, vaterpolom i golfom. Kako se isti pokreti često ponavljaju, tetiva bicepsa nema mogućnost da se obnovi budući da je pod stalnim opterećenjem. Tokom vremena, ovaj kumulativni zamor dovodi do trošenja ove tetive i propadanja, a razvija se i upala koja dovodi do osetljivosti i bola.

Pacijenti se žale na bol u blizini vrha ramena koji se može širiti i niz nadlakticu. Bol se pojačava sa pomeranjem ruke ili podizanjem teških predmeta, a posebno kada se podiže ruka iznad nivoa ramena. Osobe se žale da je rame osetljivo na dodir i osećaju slabost kada saviju ruku u laktu, ili kada rotiranju podlakticu ka spoljnjoj strani. Kada ruka miruje, simptomi se smiruju.

Postojanje tenditisa duge glave bicepsa se utvrđuje podizanjem ruke unapred, protiv otpora (opružene u laktu) i savijanjem ruke u laktu, protiv otpora. Ukoliko se javi bol i pojačava pri izvođenju ovih pokreta postoji pomenuti zdravstveni problem. Obavezan je i fizikalni pregled ramena, ali i dopunska dijagnostička ispitivanja u vidu ultrazvučnog pregleda ramena. Na osnovu rezultata ovog pregleda postavlja se dijagnoza tenditisa i utvrđuje se program lečenja i rehabilitacije.

Lečenje tenditisa duge glave bicepsa se odvija u dve faze. U prvoj se radi na smirivanju tegoba i upale tetive. Tada se preporučuje smanjenje aktivnosti i primenjuje se krioterapija u vidu hladnih pakovanja ili masaže bolnog mesta ledom, kineziterapija, ali i fizikalna terapija kako bi se ubrzali oporavak i regeneracija. U drugoj fazi terapije sprovodi se rehabilitacija i korigovanje nepravilnosti i mišićnih disbalansa. Tada se obavlja izokinetičko testiranje snage svih grupa mišića na ramenu. Akcenat je na jačanju mišića bicepsa i ramenog pojasa, ali i jačanju mišića podlaktice i istezanju nakon vežbi.